Fresh Green Peas

Courtesy of Chef Richard Blais Serves 4 Ingredients 1 pound (450 g) fresh green peas 1 tablespoon (15 ml) olive oil coarse salt to taste …